4. Apr. 2020. – Større Olieforurening På Dovervej I Rødding.

Lørdag middag, den 4. april, blev TrekantBrand, st. Rødding kaldt ud til et større olieudslip.

Klokken 12.32 lød alarmen om olieforurening på vejbanen på Dovervej i Rødding.

Det stod hurtigt klart at vejbanen var meget glat i det fugtige vejr og st. Vejen blev straks alarmeret med Kemi/ miljø- vognen.

Den større forurening strakte sig over flere kilometer fra Rødding og mod Foldingbro eller omvendt.

Det var svært at afgøre forklarede indsatsleder Jan Riis fra TrekantBrand, der var hurtigt fremme.

Det samme var Politiet med et par vogne, for at hjælpe med det trafikale.

Brandfolkene havde flere timers arbejde foran sig og der var flittigt gang i “kattegruset”.

En egentlig skadevolder havde man på daværende tidspunkt ikke …