6. Aug. 2020 – Mindre Forurening På Haderslevvej I Skodborg-

Så var der atter spildt olie på vejbanen.

Denne gang var det igen Haderslevvej det gik ud over, bare helt i den anden retning, nemlig ude ved rundkørslen ved Skodborghus.

Det der var spildt var formentlig dieselolie og det strakte sig fra Haderslevvej og rundt i rundkørslen og videre på LV Rute 32 Kongeåvej i østlig retning.

Alarmen til TrekantBrand i Skodborg, indløb klokken 16.17 og lød på Mindre forurening / Mindre spild.

“Kattegrus” og koste og skovle klarede også denne gang situationen…