19. Aug. 2022 – Større Gylle Udslip På Rolles Møllevej I Lunderskov.

Et større gylleudslip fandt fredag middag sted ved Rolles Møllevej i Lunderskov.

Under arbejde med at skyde nogle rør under vejen ramte man et større rør med spildevand på vej til det nærliggende rensningsanlæg med det resultat at rigtig mange liter toiletvand fossede ud.

TrekantBrand, station Lunderskov, blev alarmeret klokken 12.10 og samtidig blev en miljøvogn fra stationen i Tyrstrup tilkaldt.

Der var dog ikke meget for brandfolkene at lave, da entreprenør firmaets egne folk havde gravet et bassin som spildevandet kunne ledes over i og en slamsuger blev straks tilkaldt og begyndte at suge skidtet op og køre det til det nærliggende rensningsanlæg.

Der var ikke på noget tidspunkt fare for en forurening af den nærliggende Drabæks Mølleå.