11. Jan. 2023 – Brand I Industribygning På Nagbølvej I Lunderskov.

TrekantBrand, station Lunderskov, blev onsdag morgen sendt en tur til Nagbøl da der klokken 06.12 indløb en alarm fra firmaet Moveero på Nagbølvej.

Årets første udrykning gik til Ild i industribygning og ved fremkomsten viste det sig at der var brand i et filteranlæg inde på fabrikken.

Der var en del røgudvikling på stedet så udluftningen måtte igang.

Foruden firmaets eget brandkorps, station Lunderskov og den store liftvogn fra Kolding ankom også Politiet til stedet.

Der blev etableret omkørsel på stedet medens arbejdet stod på.

Alle medarbejdere måtte en tur ud på samlingspladsen indtil der blev styr på situationen.

Efter halvanden time kunne brandvæsenet forlade Nagbølvej.