2. Sep. 2023 – 1 1 2 Dag Hos Middelfart Brandvæsen.

Sædvanen tro blev der atter i år afholdt Åbent Hus arrangement på brandstationen på Mandal Alle i Middelfart.

Arrangementet finder altid sted den første lørdag i September måned.

Der blev vist og udstillet alt indenfor brand og redning.

Der blev demonstreret forskellige scenarier fra brand, ambulance og Politi og arrangementet tiltrak naturligvis mange både børn og voksne.

Under dagens program blev brandvæsenet kaldt til Bygningsbrand Villa/rækkehus og tre køretøjer måtte for en stund forlade pladsen.

På pladsen kunne man også møde de unge mennesker fra Kolding Ungdomsbrandkorps.

Det var en dejlig dag og et godt arrangement…