1. Sep. 2023 – Brand I Affaldssilo Hos Energnist På Bronzevej I Kolding.

Fredag klokken 16.57 blev brandfolk fra Falck i Kolding kaldt til Bygningsbrand / Industribygning på Bronzevej i Kolding.

Da brandfolk fra Kolding på dette tidspunkt arbejdede i Middelfart blev der kun afsendt en tankvogn og klokken 17.03 blev så Lunderskov Brandvæsen kaldt til assistance.

Der var opstået brand i et affaldsoplag hos firmaet Energnist og affaldet måtte grabbes ud og oversprøjtes med omkring 20.000 liter vand inden brandfolkene kunne slutte arbejdet.

Inden Lunderskov Brandvæsen kunne forlade byen måtte de lige køre til en forurening på Fynsvej hvor en mejetærsker havde spildt hydraulikolie.

Brandfolkene vendte tilbage til stationen i Lunderskov efter godt tre timer…